ชื่อ - นามสกุล:
E-mail:
เบอร์โทรศัพท์:
บริการที่ต้องการติดต่อ:
**เงื่อนไขการให้บริการ ท่านสามารถใช้บริการได้ทุกวัน โดยกำหนดเวลาให้บริการครั้งละ 7 นาที หากลูกค้าไม่มีการโต้ตอบเกิน 1 นาที ระบบจะตัดการสนทนาอัตโนมัติ แนะนำให้ login เข้ามาใหม่ หรือ สามารถติดต่อผ่านทางช่องทางอื่นๆได้ เช่น โทร.1322, 02-401-2222 (บริการ my), www.facebook.com/CAT1322 และ cat1322@cattelecom.com
Status : Not Connected
Powered by CAT Contact Center